ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung Xpress M2835DW หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0101 ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

news_1617331921_20210402094616395

× How can I help you?