ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุมธาวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุทธาวาส ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

news_1619074239

× How can I help you?