ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

news_1619074438

× How can I help you?