ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สำหรับพัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาเจาะจง

news_1619074648

× How can I help you?