ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

news_1619074043

× How can I help you?