ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ

           เรื่อง ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              (e-bidding)

DOC070521-07052021095221-1

× How can I help you?