วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2564

ท่านนายกอุทัย โคตสา นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติพร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพบปะผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น บ้านเหล่าภูมี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง

บ้านคำพอกในการนี้ ท่านนายกเทศมนตรีและผู้บริหารได้ร่วมมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครองด้วยค่ะ

× How can I help you?