วันที่ 16 ตุลาคม 2564นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอก บุคลากรทางการแพทย์ อสม.ร่วมอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ พร้อมนี้ได้มอบน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วยCredit : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

× How can I help you?