วันที่ 22 ตุลาคม 2564กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย-เวียดนามโดยมีท่านชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านจูติ๊กสุง กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่นท่านศุภชัย โพธิ์สุ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ท่านวิศรุต จินธนะเสถียร นายกสมาคมชาวเวียดนาม แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยท่านนายกอุทัย โคตสา นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ หมู่บ้านมิตรภาพไทย- เวียดนาม หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

× How can I help you?