วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ นำโดย ท่านอุทัย โคตสา นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ และ ท่านณัฐชยา อุทาสี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ของเทศบาลตำบลหนองญาติ ร่วมรับมอบ รถกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิต และ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัย รวมไปถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

× How can I help you?