เทศบาลหนองญาติ จัดทำปุ๋ยมูลไส้เดือน

เทศบาลหนองญาติ จัดทำปุ๋ยมูลไส้เดือนและเปิดโอกาสให้สำหรับประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงานได้…และยังจัดทำผลิตให้สำหรับประชาชนที่ต้องการ….ในราคาย่อมเยา

× How can I help you?