โครงการประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลหนองญาติ จัดทำโครงการประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันขึ้นปีใหม่
ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ

× How can I help you?