โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในชุมชน

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในชุมชน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านดงโชค ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

× How can I help you?