โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลหนองญาติ จัดโครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม

× How can I help you?