Avatar

nongyat

15 มิ.ย. 2565
Avatar

nongyat

6 มิ.ย. 2565
Avatar

nongyat

6 มิ.ย. 2565
Avatar

nongyat

17 ธ.ค. 2564
Avatar

nongyat

16 ธ.ค. 2564
Avatar

nongyat

15 ธ.ค. 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ นายอุทัย โคตสา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและข้าราชการ/พนักงานจ้างร่วมใจกันพัฒนาเขต จุดเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) ถึงห้วยฮ่องฮอ บริเวณสองข้างทางถนนนิตโย เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ ตลอดเส้นทางที่จะใช้ในการรับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สวยงามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

Avatar

nongyat

7 ธ.ค. 2564

วันที่ 22 ตุลาคม 2564กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย-เวียดนามโดยมีท่านชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านจูติ๊กสุง กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่นท่านศุภชัย โพธิ์สุ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ท่านวิศรุต จินธนะเสถียร นายกสมาคมชาวเวียดนาม แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยท่านนายกอุทัย โคตสา นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ หมู่บ้านมิตรภาพไทย- เวียดนาม หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Avatar

nongyat

23 ต.ค. 2564
1 2
× How can I help you?