Avatar

admin03

11 ส.ค. 2565
Avatar

nongyat

7 เม.ย. 2565
Avatar

nongyat

29 มี.ค. 2565
Avatar

nongyat

25 มี.ค. 2565
Avatar

nongyat

21 มี.ค. 2565
Avatar

nongyat

17 ธ.ค. 2564
Avatar

nongyat

15 ธ.ค. 2564

วันที่ 22 ตุลาคม 2564กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย-เวียดนามโดยมีท่านชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านจูติ๊กสุง กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่นท่านศุภชัย โพธิ์สุ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ท่านวิศรุต จินธนะเสถียร นายกสมาคมชาวเวียดนาม แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยท่านนายกอุทัย โคตสา นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ หมู่บ้านมิตรภาพไทย- เวียดนาม หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Avatar

nongyat

23 ต.ค. 2564

วันที่ 16 ตุลาคม 2564นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอก บุคลากรทางการแพทย์ อสม.ร่วมอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ พร้อมนี้ได้มอบน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วยCredit : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Avatar

nongyat

19 ต.ค. 2564
1 2
× How can I help you?