กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)

คุณภาพชีวิต

jojojo

80.246xxx.xxx

นอกเหนือจากแนวคิดสำคัญของการเข้าถึงอาหาร ที่อยู่อาศัย การศึกษาที่มีคุณภาพ การดูแลสุขภาพ และการจ้างงานในวงกว้างแล้ว คุณภาพชีวิตอาจรวมถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความมั่นคงในอาชีพ ความมั่นคงทางการเมือง เสรีภาพส่วนบุคคล และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในทุกช่วงของชีวิต ประเทศเหล่านี้ปฏิบัติต่อพลเมืองของตนอย่างดี แหล่งที่มา ชีวิต ราชอาณาจักรสวีเดนขนาบข้างโดยนอร์เวย์ทางทิศตะวันตกและทะเลบอลติกทางทิศตะวันออก แผ่ขยายไปทั่วคาบสมุทรสแกนดิเนเวียและเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปโดยมวลแผ่นดิน เมืองหลวงอย่างสตอกโฮล์มก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 และความขัดแย้งเรื่องพรมแดนในยุคกลางได้ก่อกำเนิดประเทศยุคใหม่


 


 

× How can I help you?