กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)

เครือรัฐออสเตรเลียครอบครองทวีปออสเตรเลีย

มามี่

194.150.xxx.xxx

เครือรัฐออสเตรเลียครอบครองทวีปออสเตรเลีย ประเทศนี้ยังรวมถึงเกาะบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแทสมาเนีย ชนพื้นเมืองครอบครองดินแดนอย่างน้อย 40,000 ปีก่อนการตั้งถิ่นฐานของอังกฤษครั้งแรกในศตวรรษที่ 18 ออสเตรเลียมีรัฐบาลประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคล้ายกับสหราชอาณาจักร ในขณะที่มันแยกรัฐบาลกลางออกเป็นสามแขน รัฐสภา ผู้บริหาร และตุลาการ ผู้บริหารตอบรัฐสภา ในปี 1986 ประเทศ แหล่งที่มา ชีวิตอิสระ ได้ยุติความสัมพันธ์ตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดกับสหราชอาณาจักร

× How can I help you?