กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)

การดูแลที่บ้านอย่างเหมาะสมสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

มามี่

82.180.xxx.xxx

ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่ได้รับการตรวจสุขภาพที่บ้านมีโอกาสน้อยที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่สม่ำเสมอ ตามการศึกษาใหม่ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก แหล่งที่มา บ้านพัก ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้รับการตรวจสุขภาพที่บ้านมีโอกาสน้อยที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่สม่ำเสมอ จากการศึกษาใหม่ของนักวิจัยใน New York University- Rory Meyers College of Nursing


 

× How can I help you?