กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)

แบนขวดพลาสติกขนาดเล็กที่โรงแรม

มามี่

185.222.xxx.xxx

ร่างกฎหมายดังกล่าวจะห้ามไม่ให้ที่พักให้บริการผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายขวดพลาสติกขนาดเล็กแก่ผู้เข้าพักเนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร่างกฎหมายห้ามไม่ให้โรงแรมให้บริการผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายขวดเล็กในแคลิฟอร์เนียในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความกังวลว่าภาชนะบรรจุจะสิ้นเปลืองและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Assembly Bill 1162ก้าวหน้าไปด้วยการลงคะแนนเสียง 6-3 โดยมีสมาชิกสองคนงดออกเสียง แหล่งที่มา แชมพู ในคณะกรรมการทรัพยากรแห่งชาติเมื่อวันจันทร์

× How can I help you?