กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)

นอกเหนือจากมาตรการเหล่านี้แล้ว

มามี่โปโก33

85.202xxx.xxx

นอกเหนือจากมาตรการเหล่านี้แล้ว การติดตามแพทย์และนักกำหนดอาหารของคุณเป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อทราบความคืบหน้าของการรักษา อย่าลืมปฏิบัติตามอาหารหรือการออกกำลังกายทุกครั้งในปริมาณที่พอเหมาะ นอกจากนี้ ในการปรึกษากับศัลยแพทย์ ให้ใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนเพื่อทำความสะอาดแผลและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ แหล่งที่มา หลอดเลือดหัวใจ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณทันที


 

× How can I help you?