กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)

บริบทบางส่วน: ภาพยนตร์ที่เขาดู \\\"Hebrews to Negroes: Wake Up Black America

นานา

178.238xxx.xxx

บริบทบางส่วน: ภาพยนตร์ที่เขาดู Hebrews to Negroes: Wake Up Black America ​​เต็มไปด้วยเรื่องโกหกและทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับชาวยิว โดยกล่าวหาว่า ชาวยิวผิวขาวจอมปลอม กำลังพยายาม รีดไถอเมริกา เพราะพวกเขา  nbaวันนี้ รู้ว่าพวกนิโกรเป็นลูกหลานที่แท้จริงของอิสราเอล โดยใช้ข้อความปลอมของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (ซึ่งสะกดชื่อเขาผิด) เป็นหลักฐานสนับสนุน ภาพยนตร์และหนังสือที่มีพื้นฐานมาจากคุณลักษณะของการปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ชัดเจน

× How can I help you?